تاریخچه

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ جهان در شش لیوان

کتاب تاریخ جهان در شش لیوان نوشته Tom Standage درباره نقش نوشیدنی ها در تاریخ بشر صحبت کرده و جالبه بدونید  بعضی از نوشیدنی ها نقششان در تاریخ بشر بیشتر از رفع تشنگی بوده و اثرشون  روی دوره های تمدن بشری  خیلی گسترده و عمیق هست.