دل نوشته نوبرونه

۳ مهر ۱۳۹۸
پاییز فصل دمنوش های گل سرخ

پاییز فصل دمنوش های گل سرخیه!

پاییز فصل عاشقای دلداده است، مگه میشه پاییز باشه، باران بیاد، باد موهاتو نوازش کنه و تو دلتنگ نشی؟ مگر میشه عشق روتجربه نکنی؟ چطور میشه پاییز باشه و به صدای خش خش برگ‌های زرد و نارنجی که زیرپایت افتاده دل ندی؟ پاییز از پنجره کوچک خونه به سقوط برگ‌های زرد و نارنجی درختای حیاط که یکی پس از دیگری میفتن نگاه می کنم.